Aparaturã localã de automatizare

Sonde de temperaturã
Termometre digitale portabile
Traductoare inteligente de presiune
Traductoare inteligente de nivel
Aparat de mãsurã a debitelor
Aparaturã de analiza lichide
Manometre, manovacuummetre si manometre diferentiale
Termometre
Presostate si termostate simple si diferentiale