SISTEME DE MONITORIZARE SI REGLARE A ARDERII SI DE ANALIZÃ A GAZELOR (in detaliu)

 • Fixe
Domeniu: 0,01 ... 20,9% O2
Precizie: 3%
Temperaturã gaze arse: 550° C
Se poate livra cu 2 iesiri pentru:
 • Exces de aer l : 1,00 ... 2,00
 • Randament: 0 ... 99,9%
 • CO2: 0 ... 25%
 • (valori calculate)

 • Se livreazã în douã variante:
 • monitor sau
 • regulator, pentru reglarea sarcinii în functie de continutul de oxigen în gaze de ardere.
  • Portabile
  ANALIZOARE DE GAZE CU SENZORI:
 • O2: 025%; CO: 08000 ppm
 • NO: 04000 ppm; NO2: 01000 ppm
 • SO2: 04000 ppm
 • Valori calculate:
 • NOx: 05000 ppm; CO2: 0100%
 • Exces aer: 1 la ? ; Randament: 0100%
 • Index de fum: 09
 • Alimentarea de la baterie sau încãrcãtor extern
 • Livrate cu memorie internã (250 de date) si, la cerere, cu: 
 • imprimantã
 • soft
 • modul de cuplare la calculator
 • Sisteme pentru monitorizarea temperaturilor in cuptoare
  • Pentru urmãrirea temperaturilor in cuptoare de la 300° C ¸ 1300° C.
  • Util de la industria alimentarã (pâine, semipreparate, conserve) la acoperirile de protectie prin lãcuire (bunuri de larg consum, automobile etc.), la industria materialelor ceramice (caramidã, faiantã, portelan, etc.) pânã la industria siderurgicã.
  • Sistemul este constituit dintr-un data logger care se monteazã într-un scut termic si la care se cupleazã 4 ¸ 8 termocuple (tipul si modul de fixare al acestora depinzând de produse si de temperatura de mãsurat).
  • Întreg sistemul parcurge apoi tot cuptorul împreunã cu produsele, la iesire fiind recuperat si, prin cuplarea data logger-ului la un PC, se pot scoate curbele de temperaturã din cuptor care pot fi prezentate C.T.C.-ului pentru atestarea calitãtii produselor sau pot fi analizate pentru îmbunãtãtirea sau corectarea performantelor cuptorului