MICROMETRE DE ADÂNCIME
CARACTERISTICI TEHNICE:
cu / fãrã: iesire de date;
cu / fãrã: fortã de strângere controlatã;
cu / fãrã: tije interschimbabile;
cu: placare cu metal dur suprafete de mãsurã;
tip: cu tambur, digital;
unitãti de mãsurã: mm si/sau in;
rezolutie: 0.01, 0.001 mm si/sau 0.001, 0.00005 in;
mãsurare: absolutã sau incrementalã;
domeniul de mãsurã: 25, 50 300 mm  si / sau 1, 2 12 in.