CAPETE MICROMETRICE
CARACTERISTICI TEHNICE:
cu / fãrã: iesire de date;
cu / fãrã: fortã de strângere controlatã;
cu / fãrã: rotirea tijei;
cu / fãrã: gradatii în ambele sensuri;
cu / fãrã: piulitã de fixare;
cu: placare cu metal dur suprafete de mãsurã;
suprafete de mãsurare: plane, sferice;
tip: cu tambur, digital;
unitãti de mãsurã mm si / sau in;
rezolutie: 0.01, 0.02, 0.001, 0.002, 0.0005, 0.00001 mm si/sau 0.00005, 0.000005, 0.001, 0.0001 in;
mãsurare: absolutã, incrementalã;
domeniul de mãsurã: 1, 2.5, 6.5, 10, 13, 15, 25, 50 mm si / sau 0.02, 0.05, 0.2, 0.25, 0.4, 0.5, 1.0, 2.0 in.