MICROMETRE DE INTERIOR
CARACTERISTICI TEHNICE:
cu / fãrã: iesire de date;
cu / fãrã: placare cu metal dur suprafete de mãsurã;
cu: tije de extensie tensionate cu arc pentru eliminare joc;
tip: cu tambur, digital;
unitãti de mãsurã: mm si/sau in;
rezolutie: 0.01, 0.001 mm si/sau 0.01, 0.001 in;
mãsurare: absolutã sau incrementalã;
mod livrare: individual sau set cu inele de control;
domeniul de mãsurã: 50, 75, 100, 300 5000 mm  sau 2, 3, 4, 12 200 in.