PASAMETRE
CARACTERISTICI TEHNICE:
cu fixarea limitelor: trece, nu trece;
cu / fãrã: retragerea tijei;
cu / fãrã: fortã de strângere controlatã;V
cu: placare cu metal dur suprafete de mãsurã;
cu: etaloane de calibrare;
unitãti de mãsurã: mm si/sau in;
rezolutie: 0.01, 0.005, 0.002, 0.001 mm sau 0.01, 0.001, 0.0002 in;
mãsurare: absolutã sau incrementalã;
domeniul de mãsurã: 25, 50, 75, 100 150 mm ; 1, 2, 3, 4, 6 in.