SCALE LINIARE PENTRU
MASINI-UNELTE 
CARACTERISTICI TEHNICE:
cu / fãrã: afisaj încorporat / separat;
cu: iesire de date;
unitãti de mãsurã: mm si/sau in;
rezolutie: 0.1, 0.01, 0.005, 0.002, 0.001, 0.0005 mm si/sau 0.01, 0.001, 0.0005, 0.0002, 0.0001, 0.00005, 0.00002 in.