SUBLERE STANDARD
Caracteristici tehnice:
cu / fãrã: iesire de date;
cu / fãrã: reglare finã sau rolã avans fin;
cu / fãrã: placare cu metal dur suprafete de mãsurã;
cu / fãrã: eroare de paralaxã;
tip: digital, cu vernier, cu comparator;
unitãti de mãsurã: mm si/sau in;
rezolutie: 0.01, 0.02, 0.05mm si/sau 0.0005, 0.001, 1/128 in;
mãsurare: exterioarã, interioarã, adâncime, step, specialã;
domeniul de mãsurã: 100, 150, 200, 300, 500 2000 mm si/sau 
4, 6, 8, 12,  20 80 in.