SUBLERE DE TRASAJ

 
CARACTERISTICI TEHNICE:
cu / fãrã: iesire de date;
cu: reglare finã;
cu: placare cu metal dur vârf de trasaj;
tip: digital, cu vernier, cu comparator;
unitãti de mãsurã: mm si/sau in;
rezolutie: 0.01, 0.02 mm si/sau 0.0005, 0.001 in;
mãsurare: absolutã sau incrementala;
domeniul de mãsurã: 150, 300, 600 1000 mm si / sau  6, 12, 24 40 in.